• Frukostföreläsning: 08.30-10.00
  • Empatisk försäljning – Ett synsätt som förenklar din försäljning